Üzleti feltételek (ÁSZF)

Általános szerződési feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) a  HB FÜRDŐSZOBABÚTOR  Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft. (2164 Váchartyán, Veres Pálné u.2. cégjegyzékszám: 13-09-189345, adószám: 26136873-2-13, Bankszámla  száma:   11742568-21442908-00000000) e-mail  címe: hbfurdoszoba@gmail.com,  weboldal: www.hbfurdoszoba.hu )a továbbiakban:  „ HB Fürdőszoba”  Eladó ,

valamint az általa értékesített termékeket, kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő, mint Vevő, a továbbiakban Ügyfél  jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Jelen ÁSZF az Eladó által kiadott ajánlatokkal, a Vevői  megrendelésekkel   és az azokra adott visszaigazolásokkal, számlával   és minden a termékek megvásárlásával kapcsolatosan   keletkezett további dokumentációval   együttesen   értelmezendők  , és az Eladó és a  Vevő eltérő megállapodásának   hiányában   a Felek közötti jogviszonyban  az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

Az  online vásárlást megelőzően  tanulmányozza át az online vásárlással kapcsolatos jelen   ÁSZF- ben foglalt  tudnivalókat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe Eladó  szolgáltatásait, ha  az ÁSZF   minden pontjával egyetért és  az abban foglaltakat   kötelező érvényűnek tekinti   az ügylet   tekintetében  .

Amennyiben a magyar jog kötelezően alkalmazandó szabályai másképp nem rendelkeznek a Felek közötti jogügyletekre minden esetben   a jelen ÁSZF szabályait kell alkalmazni.

Jelen ÁSZF-től eltérő szerződéses feltételekben a Felek csak előzetes írásban kötött szerződése   alapján lehet eltérni.

Ilyen megállapodást / szerződést kizárólag a   „ HB Fürdőszoba „  cégjegyzéken megjelölt képviseletre jogosult ügyvezetője írhat alá.

A „HB Fürdőszoba „alkalmazottai, értékesítői, ügyletkötői  nem jogosultak olyan kiegészítő vagy jelen  ÁSZF-ben  foglaltaktól megállapodásokat kötni, amelyek a jelen ÁSZF tartalmát meghaladóan  a „ HB Fürdőszoba „  Társaságra   hátrányosak vagy az ÁSZF rendelkezéseivel ellentétesek.

A jelen  Általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák   a  HB Fürdőszoba   web áruház  (a továbbiakban: web áruház) használatának feltételeit.

Ügyfélszolgálat adatai:

Telefon: +36 70 940 3024

E-mail: info@hbfurdoszoba.hu

A jelen ÁSZF  rendelkezései  visszavonásáig érvényesek.

Az ÁSZF megtalálható a „HB Fürdőszoba” székhelyén/ üzletében kifüggesztve, a www.hbfurdoszoba.hu weboldalon.

A megrendelés leadásával ,   a termék átvételével az  Ügyfél az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, és annak tartalmát elfogadja.

A honlapon történő rendelés előfeltétele az ÁSZF feltételeinek elolvasása és   az elfogadásra vonatkozó nyilatkozat megtétele.

 Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre : 

A szerződés tárgya a honlapon található   és megvásárolható valamennyi árucikk.

A honlapon   megjelenített termékek megrendelhetők   személyesen   a „  HB Fürdőszoba”   telephelyén, valamint webáruházán keresztül, melyet átvehetnek a telephelyen vagy választhatják a címre történő kiszállítást.

A Megrendeléshez szükséges   adatokat  a honlapon a termékismertető tartalmazza  amennyiben a megrendeléshez   az Ügyfélnek további kérdése ,  pontosítási igénye van azt megteheti   e-mail-ben vagy telefonon   történő kapcsolat felvétel útján.

A bútorok a képek alapján kismértékben  eltérőek lehetnek , a leírás   azonban  a termék adatlapjánál  minden esetben  pontosan tartalmazza   az adott  termék   méreteit  és   főbb jellemzőit.

A termék adatlapja   tartalmazza   valamennyi szerelvény és tartozék leírását illetve feltünteti a termékhez az összeszerelés érdekében az árban tartozékként adott   szerelvényeket.

Az egyéb   esetleges kiegészítőket vagy   felszerelési   külön tartozékokat  külön kell  megrendelni és  megvásárolni  .

Amennyiben a megrendeléshez kapcsolódóan az Ügyfélnek kérdése van úgy azt e –mail-ben vagy telefonon   tisztázni célszerű a megrendelés leadása előtt  .

A későbbiekben a megrendelés hiányos vagy pontatlan volta   miatt   a „HB Fürdőszoba”   felelősséget nem tud vállalni  ,a visszaigazolás szerinti Megrendelés teljesítés esetén.

Az értékesítés során minden esetben – egyedi szerződés hiányában   az ÁSZF  rendelkezései  az irányadók   és minden  vitás   ügyben is a jelen ÁSZF szerint kell eljárni.    

 Az általános szerződési feltételek elfogadása : 

Amennyiben a felhasználó igénybe kívánja venni a web áruház szolgáltatásait, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg.

Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a web áruház felhasználója között.

A Megrendelés   a felek között  létrejöhet személyes   ügyintézés mellett   vagy   kizárólag elektronikus formában a web áruházon keresztül.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait,  és nem adhat le  megrendelést sem személyesen  sem  online   módon.

A megrendelés folyamata : 

Az Eladó termékeit  a Vevő megvásárolhatja  raktári értékesítés esetén  a vételár megfizetését követően   azonnal elviheti a raktárból .

A web áruházban  regisztráció nem szükséges a böngészéshez, de a vásárláskora számlázási adatok megadása kötelező.

Az Ügyfél a web áruházban   a katalógusból kiválasztja   a neki tetsző  terméket  .

A megrendelés   leadásában   a megadott adatok ( termékkód, szín kiválasztás ,méretadatok )  helyességért a Vevő  felelős.    A megrendelés  leadásakor Vevő   kötelezettséget vállal   a megrendelt és visszaigazolt áru átvételére és a vételár kifizetésére.

A  web oldalon    feltüntetett  termékek   többségében  készleten lévő darabok, a   Megrendelés leadását követően 1-2 munkanapon belül  a „HB Fürdőszoba”   felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel.

Ha telefonon  vagy e-mail-ben   kapcsolatfelvételre nem kerül sor   a megrendelés leadását követő  írásos  visszaigazolás  a megrendelés  elfogadásáról  a Felek között    létrehozza az adásvételi szerződést.

A „HB Fürdőszoba”  a Megrendelő  adatait   nem ellenőrzi a megrendelő  által megadott  adatokat  valósnak  fogadja el.

Céges megrendelés esetén  azonban cégszerű megrendelést csak a cégjegyzékben bejegyzett az Ügyfél képviseletére jogosult személy adhat le , vagy  ismételt , folyamatos üzleti  kapcsolat esetén olyan   meghatalmazott  akinek megbízását  már  korábban a megrendelő Ügyfél  képviseletre jogosult vezetője leigazolta.

Az egyes termékek   szállításának    várható időpontját a honlapon  tájékoztató jelleggel megadjuk  , de a szállítási határidő tekintetében  a megrendelés   írásbeli visszaigazolásában megadott határidő  a szerződés teljesítése szempontjából az irányadó.

Az adásvételi szerződés létrejötte : 

Az Ügyfél   megrendelését  leadhatja   a „ HB Fürdőszoba „   telephelyén   személyesen   vagy   a web áruház honlapján keresztül  .

A személyes   ügyintézésnél   az Ügyfél leadja az eljáró  alkalmazottnak a megrendelést, annak feltételei átbeszélésre kerülnek és   az elfogadott megrendelő lap  „  HB  Fürdőszoba „ általi aláírásával jön létre a szerződés amely már tartalmazza  a teljes vételárat a termék átadásának  helyét és idejét valamint  a fizetési feltételeket.

A  Web áruház  oldalán keresztül  leadott   megrendelésre   automatikus válaszüzenet  érkezik   mely még nem minősül szerződéskötésnek.

 A rendelésre válaszul küldött  automatikus üzenet nem jelenti azt, hogy létrejött az adásvételi szerződés, a  web áruház részéről ilyenkor a megrendelés még nem elfogadott.

A megrendelés elfogadása  minden esetben   a következő  –  a megrendelést  elfogadó –  üzenetben történik, amelyben tájékoztatják   az Ügyfeleket  , hogy rendelésük státusza: feldolgozva és milyen feltételekkel  .

Ekkor jön létre az adásvételi szerződés az Ügyfél   és a szolgáltató között.

 Az Ügyfél  elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, iktatásra nem kerül, és arra Magyarország joga , a hatályos  jogszabályok rendelkezései valamint   a jelen  ÁSZF  szabályai  vonatkoznak.

Átadás – átvétel  , helye, ideje, kárveszély átszállása  :

Választható   a termék személyes átvétele  a  „ HB Fürdőszoba „  székhely címén  ebben az esetben  ez  a   termék átadásának  és a kárveszély átszállásának a helye. Ebben az esetben a termék szállításáról a Vevő gondoskodik.

Ha  a megrendelt termék van raktáron  és a Felek között a szerződés létrejött   a  kiszállítás   a visszaigazolásban írtak szerint  általában  14 napon belül  megtörténik.

A  Vevő a megadott határidőben köteles a terméket átvenni, kifizetni.

A határidő  utáni 10 munkanap letelte után  az  Eladó jogosult  elállni a szerződéstől és a terméket másnak értékesíteni.

Az eladó elállása esetén, az  esetlegesen előre kifizetett összeg, kamat mentesen  az elállást követően   visszautalja a vásárló részére.

Kiszállítás  :

Kiszállítás esetén a megrendelő által megadott  címen történő átadás a  teljesítés  helye  és a kárveszély átszállásának helye.

Kiszállítást a legtöbb esetben   az Eladó végzi  saját szállítóeszközzel  , ritkábban vesz igénybe külsős szállító céget ez minden esetben Eladó választása szerint  történik.

A kiszállítási díj mértéke a „Szállítási információkban” megtalálható, a pontos szállítási összegről a fizetés előtt a „kosár” tartalom opciónál kap tájékoztatást.

Nem kerül szállítási költség felszámításra garanciális csereáru kiszállításakor.

Kiszállítás esetén   telefonon vagy e-mailben  a szállítást megelőzően értesíteni kell vevőt   a szállítás időpontjáról .

A szállítás magánszemély megrendelőnél csak a ház kapuig történi. Az átadás átvétel  csak  a teljes vételár kifizetése után történhet meg .

A kiszállított terméket  a helyszínen átvevő személyt  a  „ HB Fürdőszoba”   átvételre jogosultnak tekinti , csak a megrendelésben feltüntetett adatokat   kell ellenőrizni.

Céges megrendelés esetén   az átvételnél   az eljárási jogosultságot   amennyiben az átvevő  nem a  bejegyzett cégképviselő , teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt  meghatalmazással kell igazolni.

A Vevő   a megrendelt   terméket az átvételkor köteles  megvizsgálni, hogy az meglel-e a megrendelésnek.   Az átadás átvételkor ezt köteles a számla / vagy   szállítólevél aláírásával igazolni.

Az átvételkor felismert hibát a Vevő köteles azonnal jelezni   ( ld. részletes   szabályok   a Szavatossági garanciális szabályoknál )    a későbbi reklamációk csökkentése érdekében  .

Az átvételt a Vevő  megtagadhatja , ha a termék   nem a megrendelés szerint került kiszállításra.

Az áru darab számával, csomagolási sérülésével kapcsolatosan később nem jelenthet be  reklamációt ha ezt az átvételkor nem jelezte azonnal.

Lehetséges,  hogy a kiszállítás a”  Hb Fürdőszoba  „  szállítón   kívül álló okokból (pl. útviszonyok, baleset, időjárási okok, vis major, gépkocsi meghibásodás  , baleset  ) az előzetes értesítés ellenére meghiúsul.  Erről lehetőség szerint   az Ügyfelet   a  lehető leghamarabb tájékoztatni  kell  , és a kiszállítást a következő lehetséges – egyeztetett   időpontban ismét megkíséreljük.

Az Ügyfél a szállítás meghiúsulása esetén   dönthet úgy  , hogy eláll a vásárlástól  amennyiben az Eladó a szállítással  az elvállalt határidőhöz képest 15 napon túl késik.

 

Termékkísérő dokumentumok : 

 

Minden termékhez  jótállási jegy  , szerelési   útmutató szükség szerint  ,   kezelési útmutató   és szállítói megfelelőségi nyilatkozat  kerül átadásra   valamint minden termékhez számla a  fizetést követően .

A számla másod példányának aláírásával a vevő  igazolja az áru átvételét  .

Szállítólevél   ott kerül csak   kiállításra ahol kivételesen   a számlázás a szállítást követő átvétel után történik. (Csak egyedileg szerződött  partnernél!)

 

Fizetési  módok  : 

 

A vételár kifizetése történhet készpénzben, készpénzt helyettesítő eszközzel (bankkártya, hitelkártya) pénztári befizetés, banki átutalással. Az áru kiadására minden  esetben  a vételár kifizetése után kerül sor.

Késedelmes  fizetés   esetén a vevő a Polgári Törvénykönyv szerinti  késedelmi kamatot köteles fizetni   napi kamatszámítással .

Amennyiben  a vevő  30 napot meghaladó késedelembe esik Eladó elállhat   a szerződéstől.

Késedelmes  fizetés esetén  a vevő fizetéseit a Ptk. szerint először   költségre, kamatokra   és  végül a fennmaradt  tőketartozásra kell elszámolni  .

A vételárat  kiegyenlíteni  beszámítással csak az Eladó által   elismert  ellenköveteléssel lehet.( pl. visszáru ellenértéke  )

A  vételár teljes kiegyenlítésekor a Vevő a  vételárról számlát kap.

Fizetési mód 

Az  Ügyfél   az alábbi fizetési lehetőségek közül választhat:

 • Készpénzes fizetés átvételkor (utánvét)
 • Banki átutalás (előre utalás)
 • Bankkártyával  történő   fizetés   megrendeléskor  OTP Simple Pay  fizetési rendszeren  keresztül való fizetésnél, az ügyfél tudomásul veszi, hogy a(z) HB Fürdőszobabútor Kft. (2164 Váchartyán, Veres Pálné u. 2.) adatkezelő által a(z) www.hbfurdoszoba.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási címAz adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Készpénzes fizetés átvételkor 

Az Ön kényelme érdekében, helyszínen történő készpénzes fizetési lehetőséget biztosítunk – mintha csak egy átlagos boltban vásárolna!

Az áruval együtt  kerül átadásra   a számla , kérjük a pontos fizetendő összeget készítse elő.

 

Banki átutalás

Amennyiben ezt a fizetési módot választja, kérjük  a szállítást megelőzően utalja át a fizetendő összeget a Társaság   bankszámlájára . Az átutalás   közlemény  rovatában  megjegyzésben adja meg rendelésének visszaigazolt  sorszámát.

A web oldalon keresztül mód van kártyás fizetésre  az OTP Simple Pay rendszer használatával  , a fizetés sikeréről   e-mail  visszaigazolást kap a vevő ,  és később   az áruval együtt  kerül átadásra   a számla

Késedelem ,  elállás  :

Az Eladó és a Vevő is mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól amennyiben a késdelem oka    vis maior(különösen de nem kizárólag  sztrájk, elemi csapás, háború, járványügyi és más szükséghelyzet, fuvarozási akadály  … )

Eladó késedelmes szállítása esetén 15 napon túli késedelem után Vevő elállhat a megrendeléstől.

Vevőt késedelmes fizetése esetén kamat fizetési kötelezettség terheli .

Elállás a 45/2014.(II.26) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó és vállalkozás   között kötött szerződés esetén :

a termék átvételét követő 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog illeti meg   a fogyasztót.  Az elállási jog a megrendelés és átvétel  közötti időben is gyakorolható.

Az elállási jogot  az Eladó részére   írásban -emailben megküldött nyilatkozattal gyakorolhatja a fogyasztó   amely nyilatkozatot beérkezését követően az Eladó köteles  szintén írásban visszaigazolni annak  átvételét   vevő felé.

Ha  fogyasztó eláll a szerződéstől   az Eladó köteles   a vevői  tudomásszerzéstől  számított  14 napon belül   a  teljes   vételárat a fogyasztó részére   – a fogyasztó  által igénybe vett fizetési móddal egyező módon – visszafizetni.

A termék árának visszafizetését   az Eladó mindaddig   visszatarthatja amíg  a fogyasztó  a terméket sérülésmentes   állapotban  ( nem használt   és nem összeszerelt   ) az Eladóhoz nem juttatta vissza.

 Amennyiben  ezt  a vevő   az elállás   bejelentését  követő 14 napon belül nem tette meg úgy az elállási  joga megszűnt.

 

Tulajdonjog fenntartás :

Eladó tulajdonjogát fenntartja a terméken a vételár teljes összegének megfizetéséig.  Az áruk átadására csak a teljes vételár kiegyenlítése után kerül sor.

 

Termékszavatosság , Jótállás   szabályai  :

 A „ HB Fürdőszoba”  szavatol azért, hogy az általa értékesített termékek megfelelnek a honlapon   vagy  termék katalógusban közölt adatoknak és tulajdonságoknak, valamint a kötelező műszaki előírásoknak.

A „HB Fürdőszoba„ a jogszabályokban meghatározott jótállás (garancia) vállalására köteles.

Kizárólag  akkor   mentesül a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyíthatóan a hiba oka a teljesítése után keletkezett.

Az Eladó   vállalja, hogy hibátlan   terméket ad el amelynek nincsen rejtett hibája, felelősséggel tartozik   minden a vásárláskor már meglévő hiba   miatt.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó mentesül  a  szavatossági felelősség alól az olyan hiba estén   amelyet a Vevő a megvásárláskor tudott  vagy ismert    vagy amely hibára tekintettel   a terméket  csökkentett áron vásárolta meg . Eladó szavatossági   felelőssége ilyen termékeknél    csak a Vevő által nem ismert   egyéb hibáért  áll fenn .

Eladó  mentesül  ,  a szavatosság , jótállás  nem terjed ki :

 • amennyiben a Vevő a terméket nem rendeltetésszerűen használta , nem tartotta be a kezelési  , karbantartási útmutatóban foglaltakat ,
 • nem szakszerűen, illetve nem a megadott rajz vagy összeszerelési dokumentáció szerint  szerelte   össze,
 • vagy szakszerűtlenül javította, nem a kijelölt szakszervizben végeztette a javításokat ,
 • a terméket átalakította, megváltoztatta
 • Vevő nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének  ( pl. a hibát nem  a felismerés után  azonnal jelezte   )

A „HB Fürdőszoba „nem vállal felelősséget, ha a terméket az Ügyfél harmadik személy részére szakszerűtlenül elvégzett átalakításra, javításra bizonyíthatóan  átadta.

A hibás terméket az Eladó  elsősorban   köteles megfelelő határidőben kijavítani, vagy  hibátlanra kicserélni amennyiben  ezen kötelezettségének az Eladó eleget tett a   Vevő utóbb nem állhat el a szerződéstől és nem  kérhet árleszállítást.

Ha az Eladó megfelelő határidőben nem cserélte ki vagy javította meg a terméket a vevő jogosult elállni a szerződéstől az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal.

Jelentéktelen kis hiba miatt elállási jog nem illeti meg a Vevőt .

A szavatossági igényt kizárólag a vásárláskor kapott eredeti számla és, nyugta és jótállási jegy bemutatásával érvényesíthető.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A  jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállás kötelező időtartama a  mód. 151/2003.Korm.rend. alapján  :

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a  fenti  Kormány rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, –  fogyasztó Vevő  eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Eladó vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó / Vevő eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni.

 Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Az Eladó a  fenti  jogszabályi kötelezettségek figyelembe   vétele mellett is   a bejelentett Vevői panaszokat   ( sérült  áru szállítása,   szükséges csere ,  javítás ) a hiba bejelentését követően a legrövidebb időn belül  igyekszik   rendezni .

A rendeltetésszerű használat mellett   keletkező garanciális    kategóriába  eső hibákat  a központi e-mail címen  (info@hbfurdoszoba.hu)    kell a Vevőnek az észlelést   követően haladéktalanul  jelezni. a hiba konkrét megjelölésével  fényképpel   dokumentálva .

Jogos igény esetén a termék   a hiba jellegétől függően kicserélésre vagy javításra kerül  .

Amennyiben a  vevő   magánszemély   közvetlenül vásárolt Eladótól   a  csere  vagy javítás esetén  közvetlenül áll kapcsolatba   az Eladóval  és a lakására   történik   a kicserélt vagy javított termék kiszállítása.

Viszont eladótól   történő vásárlás esetén   a viszonteladó partneren keresztül   érvényesítheti a  magánszemély   vásárló   garanciális  igényét .

 

Panaszkezelés módja:

Amennyiben a termék   kicsomagolása után gyártási hibát vagy a szállítás során történt sérülést észlel, kérjük, fényképezze le a sérülést, és a kifogás hiba megjelölésével  küldje el haladéktalanul   e-mailben az  info@hbfurdoszoba.hu e-mail címre,  vagy küldje vissza a terméket. Ha  a termék sérülése vagy hibája   javítható  , vagy az összeszerelésnél bármely alkatrész   hiányzik   azt  igyekszünk a  probléma jelzését követően  lehető leghamarabb orvosolni .

 Munkatársunk a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb  3 munkanapon belül felveszi az Ügyféllel   a kapcsolatot  telefonon vagy email-ben  , és ismerteti a lehetőségeket .

A Vevő kifogásáról   írásban köteles  a hiba felismerését követően haladéktalanul   közölni   a szóban  előadott kifogásról Eladó jegyzőkönyvet vesz fel amelyből 1 példányt a Vevőnek is  meg kell küldeni.

A panasz kivizsgálásról  és a kivizsgálás eredményéről a probléma megoldásáról   Vevőt  legkésőbb  30 napon belül értesíteni kell írásban .

A  Társaság  a Korm. rendeletben  előírtak  szerint   de   minimálisan 24 hónapos garanciát vállal termékeire.

A termék természetes használatból adódó kopása, értékcsökkenése, tulajdonságainak változása az idő folyamán természetes folyamat, és nem minőségbeli hiányosság.

A természetes fából készült bútorok anyagának változása, deformálódása, vagy a bútor színének elváltozása az idő folyamán nem tekinthető meghibásodásnak.

Békéltető testületek

Ha nem volt megelégedve a  vásárolt  termékével, vagy szolgáltatásával, kérjük lépjen kapcsolatba az Eladóval a   info@hbfurdoszoba.hu    címen.

Ha az online vásárolt termékről beküldött panasz elbírálásával  válaszával nincs megelégedve fordulhat az illetékes Fogyasztóvédelmi   Felügyelőséghez   vagy  az illetékes  Békéltető Testülethez  vagy jogvita esetén  a Bírósághoz.

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület.

Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. További   információ a békéltető testületekről: www.bekeltetes.hu.

 Az Adatkezelésére vonatkozó szabályokat a honlapon szintén  megtekinthető adatkezelési   szabályzat  tartalmazza.  

Egyéb   rendelkezések : 

Amennyiben vevő   a termék átvétele előtt vagy azt követően is   lakcímét vagy a szállítási címét megváltoztatja  köteles  a címváltozást haladéktalanul   jelezni Eladó felé, ennek elmaradása esetén az ebből eredő    kockázatokat ő viseli. ( pl. Eladó értesítését nem kapja meg ,  vagy Eladó által kiszállított   terméket , iratot nem vagy késve  kapja meg )

A  Felek jogviszonyára egyebekben az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai elsősorban  a Polgári Törvénykönyv  rendelkezései az irányadóak .

Ha az ÁSZF valamely rendelkezése   érvénytelen  vagy érvénytelenné válik  nem érinti a többi rendelkezés   érvényességét  és nem akadálya a Felek között   a szerződés teljesítésének

További  jogszabályok jegyzéke:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló mód. 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu linken.